Thông Tin Ngoại Hối

Tỷ suất ngoại tệ là gì?

Người ta thường nói đến từ tỷ suất là để đo tỷ lệ của cái này chuyển hóa thành cái kia. Tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ giữa giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước, tỷ suất nhập cư là tỷ lệ giữa người đến sinh sống tại một vùng lãnh thổ trên bình quân 1000 dân của vũng lãnh thổ đó,… Vậy tỷ suất ngoại tệ là gì? Bài viết dưới đây sẽ là câu trả lời cụ thể cho câu hỏi đó, bạn sẽ thực sự hiểu tỷ suất ngoại tệ là gì.

Vậy Tỷ suất ngoại tệ là gì ?

Tỷ suất ngoại tệ có hai loại là tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu và tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu.

Tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu là lượng nội tệ tương đương phải bỏ ra để tạo được một đơn vị ngoại tệ thu nhập.

Tỷ suất ngoại tệ xuất khẩu được tính bằng công thức sau: XE = FE/LE.

Trong đó,

FE lượng ngoại tệ thu được từ xuất khẩu.

LE là lượng nội tệ bỏ ra để xuất khẩu.

Một ví dụ cụ thể để chúng ta dễ dàng hình dung:

Xuất khẩu mặt hàng A với giá FOB (Free On Board) là 500 USD/Tấn

Chi Phí Thành tiềnChi phí thu mua, bao bì của 1 tấn hàng 1 500 000 VNDChi phí vận tải, bốc dở 500 000 VNDTổng 2 000 000 VNDThuế XK (5%) 2 000 000 x 5% = 100 000 VNDTrích quỹ dự phòng (3%) 2 100 000 x 3%= 63 000 VNDTổng 2 163 000 VNDThuế VAT của doanh thu 2 163 000 x 10 % =216 300 VNDTổng 2 379 300 VNDLãi suất ngân hàng 1.1 % x 3 tháng x 2 379 300 = 78 516 VNDTổng cộng toàn bộ 2. 457. 816 VND

Vậy tỷ suất ngoại tệ Xuất khẩu mặt hàng A là :

500 USD : 2 457 816 = 1 USD / 4 915.632 VND

Tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu là số lượng nội tệ thu nhập được khi dùng một đơn vị ngoại tệ để nhập khẩu.

Công thứ tính : XI = LI/ FI

Trong đó, XI là tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu, LI là lượng nội tệ thu vào, FI là lượng ngoại tệ bỏ ra. Ví dụ

Nhập khẩu mặt hàng B giá CIF là 1 500 USD/tấn, giá bán trong nước là 2.200.000 VND/tấn

Chi Phí Thành tiềnGiá trị nhập khẩu theo ĐK FOB 1 500 USDThuế nhập khẩu 1 500 x 10 % = 150 USDTổng 1 650 USDLãi định mức 1650 x 15%= 247.5 USDLãi vay ngân hàng (8.5%/năm) 8.5%/12×3 x 1650 = 35. 06 USDThuế VAT của doanh thu 1650 * 10% =165 USDTổng cộng toàn bộ 2 097. 56 USD

Tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu là 2 200 000: 2097.56 = 1 048. 83 VND : 1 USD

Ý nghĩa của tỷ suất ngoại tệ là gì ?

Tỷ suất ngoại tệ là một trong những chỉ tiêu được dùng để đánh giá hoặt động xuất nhập khẩu quốc giá. Nếu như tỷ suất xuất khẩu < tỷ giá hối đoái thì hoạt động nhập khẩu có lợi, nên tiếp tục nhập khẩu. Nếu như tỷ suất nhập khẩu > tỷ giá hối đoái thì hoạt động nhập khẩu có lợi và nên tiếp tục nhập khẩu.

Xem thêm nhiều thông tin hữu ích tại G+/GGBinary

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG

0933555270