0933555270

Tin Tài Chính

TIN TỨC SỰ KIỆN TÀI CHÍNH NGÀY 23.1.2019

04:45 NZD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Năm trên năm) (Quý 4)

04:45 NZD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Quý trên quý) (Quý 4)

06:50 JPY Cán Cân Mậu Dịch được Điều Chỉnh

06:50 JPY Hàng Hóa Xuất Khẩu (Năm trên năm) (Tháng 12)

06:50 JPY Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 12)

12:00 SGD CPI Singapore (Năm trên năm) (Tháng 12)

15:00 ZAR CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)

15:00 ZAR CPI Nam Phi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)

16:30 GBP Bài Phát Biểu của Broadbent, Thành Viên MPC

Cách kiếm tiền từ quyền chọn nhị phân.

Xem tin tài chính mỗi ngày.

Hướng dẫn giao dịch tại đây.