0933555270

Tin Tài Chính

TIN TỨC SỰ KIỆN 11.07.2019

08:30 AUD Cho Vay Mua Nhà (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

10:00 KRW Cung Tiền M2 của Hàn Quốc (Tháng 5)

11:30 JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tháng trên Tháng)

13:00 EUR CPI Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

13:00 EUR CPI Đức (Năm trên Năm) (Tháng 6)

13:00 EUR HICP của Đức (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

13:00 EUR HICP của Đức (Năm trên Năm) (Tháng 6)

13:45 EUR CPI của Pháp (Năm trên Năm)

13:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

13:45 EUR HICP Cuối Cùng của Pháp (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

13:45 EUR HICP Cuối Cùng của Pháp (Năm trên Năm) (Tháng 6)

14:30 SEK Swedish CPI (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

14:30 SEK CPI Thụy Điển (Năm trên Năm) (Tháng 6)

14:30 SEK CPI Tại Mức Lãi Suất Bất Biến (Năm trên Năm) (Tháng 6)

14:30 SEK CPI Tại Mức Lãi Suất Bất Biến (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

16:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Hy Lạp (Tháng 4)

16:30 GBP Báo Cáo Ổn Định Tài Chính BoE

16:30 GBP Biên Bản Họp của FPC BoE

16:30 ZAR Sản Xuất Vàng (Năm trên Năm) (Tháng 5)

16:30 ZAR Sản Lượng Khai Mỏ (Tháng 5)

16:45 EUR Đấu Giá BTP 3 Năm của Italy

16:45 EUR Đấu Giá BTP 30 Năm của Italy

16:45 EUR Đấu Giá BTP 7 Năm của Italy

17:00 EUR CPI Ai Len (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

17:00 EUR Irish CPI (Năm trên Năm) (Tháng 6)

17:00 EUR GDP Ai Len (Năm trên Năm) (Quý 1)

17:00 EUR GDP Ai Len (Quý trên Quý) (Quý 1)

17:00 EUR GNP Ai Len (Năm trên Năm) (Quý 1)

17:00 EUR GNP Ai Len (Quý trên Quý) (Quý 1)

17:00 EUR HICP Ai Len (Năm trên Năm) (Tháng 6)

17:00 EUR HICP Ai Len (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

17:15 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB

Cách kiếm tiền từ quyền chọn nhị phân.

Xem tin tài chính mỗi ngày.

Hướng dẫn giao dịch tại đây.