0933555270

Tin Tài Chính

TIN TỨC SỰ KIỆN 10.07.2019

CPI Trung Quốc

08:30 CNY CPI Trung Quốc (Năm trên Năm) (Tháng 6)

08:30 CNY CPI Trung Quốc (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

08:30 CNY PPI Trung Quốc (Năm trên Năm) (Tháng 6)

12:00 EUR Sản Lượng Ngành Công Nghiệp Phần Lan (Năm trên Năm) (Tháng 5)

13:00 NOK Chỉ Số CPI Lõi Tính Tới Hôm Nay (Tháng 6)

13:00 NOK Lạm Phát Cơ Bản của Na Uy (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

13:00 NOK Norwegian CPI (Năm trên Năm) (Tháng 6)

13:00 NOK CPI Na Uy (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

13:00 NOK PPI Na Uy (Năm trên Năm) (Tháng 6)

13:45 EUR Sản Lượng Công Nghiệp Pháp (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Italy (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Italy (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 GBP Sản Xuất Xây Dựng Anh Quốc (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:30 GBP Sản Lượng Ngành Xây Dựng (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên Tháng)

15:30 GBP Chỉ Số Dịch Vụ

15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên Tháng) (Tháng 5)

15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:30 GBP Thay Đổi GDP Hàng Tháng (3 Tháng/3 Tháng)

15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 5)

15:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch của Các Nước Không Thuộc Châu Âu (Tháng 5)

16:00 EUR CPI Hi Lạp (Năm trên Năm) (Tháng 6)

16:00 EUR HICP của Hi Lạp (Năm trên Năm) (Tháng 6)

16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp của Hi Lạp (Năm trên Năm) (Tháng 5)

16:40 EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức

16:45 EUR Đấu Giá BOT 12 Tháng của Italy

17:00 EUR CPI Ai Len (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

17:00 EUR Irish CPI (Năm trên Năm) (Tháng 6)

17:00 EUR HICP Ai Len (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

17:00 EUR HICP Ai Len (Năm trên Năm) (Tháng 6)

17:00 EUR CPI Bồ Đào Nha (Tháng trên Tháng) (Tháng 6)

17:00 EUR CPI Bồ Đào Nha (Năm trên Năm) (Tháng 6)

Cách kiếm tiền từ quyền chọn nhị phân.

Xem tin tài chính mỗi ngày.

Hướng dẫn giao dịch tại đây.