Đầu tư tài chính

Tìm hiểu về Market Marker

Tại thị trường chứng khoán cũng như các thị trường tài chính khác, khi nhắc đến Market Maker (Nhà tạo lập thị trường), các nhà đầu tư thường cho rằng đây là những tay to thao túng thị trường nhưng sự thật thì không phải vậy. Thế nên hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu xem Market Maker là gì nhé?

Market Maker là gì?

Một nhà tạo lập thị trường là một công ty luôn sẵn sàng mua hoặc bán một tài sản tài chính ở giá đã báo công khai về lâu dài. Nhà tạo lập thị trường trực tiếp tham gia vào các giao dịch với vai trò là người bán hoặc người mua. Xét trên quy mô lớn, họ quyết định giá mua bán cho công cụ giao dịch cụ thể. Vai trò chính của nhà tạo lập thị trường là cung cấp tính thanh quản hoặc tạo các cơ hội cho thành viên tham gia thị trường khác mua bán số lượng khá lớn các cổ phần, tiền tệ, giao dịch tương lai và các công cụ giao dịch khác ở mức giá đã báo giá công khai.

Vai trò lớn nhất của market-maker ở thị trường chứng khoán là tạo thanh khoản cho các chứng khoán có thanh khoản thấp hoặc không có giao dịch. Để thực hiện điều này, các market maker sẽ thực hiện việc mua chứng khoán khi thị trường ở tình trạng không có lệnh mua, và bán chứng khoán khi thị trường không có lệnh bán với các mức giá do họ tự định, thỏa mãn các yêu cầu về việc yết giá. Sự tham gia của các market-maker góp phần duy trì sự linh hoạt và tính thanh khoản của một loại chứng khoán, tăng khả năng thực hiện giao dịch của chứng khoán và nhờ đó thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với loại chứng khoán đó và điều này tạo nên thị trường cho chính loại chứng khoán đó.

Nếu chúng ta bán 1000 cổ phiếu Vinamilk thì Market Maker sẽ mua những cổ phiếu đó lại sau đó bán lại cho những người đang có nhu cầu mua, nhà tạo lập thị trường làm điều này để luôn đảm bảo tính thanh khoản cho cổ phiếu Vinamilk, khiến cho việc mua bán cổ phiếu Vinamilk trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Đối với thị trường ngoại hối cũng như vậy, các ngân hàng sẽ đóng vai trò là người tạo lập thị trường. Các nhà tạo lập này sẽ niêm yết giá mua và bán một loại ngoại tệ trong một khoảng thời gian và thực hiện mua bán liên tục theo mức giá đã niêm yết đó. Nhờ có nhà tạo lập thị trường khi không có người bán nhưng có người mua muốn mua thì vẫn có thể mua được ngay lập tức.

Nhà tạo lập thị trường kiếm tiền bằng cách nào?

Nhà tạo lập thị trường sẽ người phải chịu rủi ro biến động giá. Khi chúng ta bán cổ phiếu Vinamilk cho nhà tạo lập thị trường, cổ phiếu Vinamilk bắt đầu rớt giá trước khi có người mua và nhà tạo lập thị trường là người phải chịu rủi ro này.

Để bù đắp cho rủi ro này, nhà tạp lập thị trường sẽ tạo ra mức “spread”, đó là mức chênh lệch giữa giá mua (bid) và giá bán (ask), ví dụ họ sẽ mua cổ phiếu Vinamilk ở giá 100.000 đồng và bán ra ở giá 100.050 đồng, mức chênh lệch ở đây là 50 đồng. Lợi nhuận họ thu được là 50 đồng trên một cổ phiếu giao dịch. Khoản lợi nhuận này sẽ là rất lớn vì các nhà tạo lập thị trường giao dịch hàng triệu cổ phiếu mỗi ngày và giúp họ có thể bù đắp được những rủi ro sinh ra.

Đăng kí tham gia tại: http://bit.ly/2L11cUd

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG

0933555270