0933555270

Quyền Chọn Nhị Phân

Quyền chọn nhị phân- Những thuật ngữ cơ bản

Quyền chọn nhị phân: Là một loại tùy chọn ước tính về tiềm năng của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nhị phân ở đây có nghĩa là chúng ta chỉ có hai khả năng kết quả xảy ra là Thắng hoặc Thua.
Tài sản giao dịch: Là tài sản để đầu tư, thông thường là hàng hóa, ngoại hối. Chỉ số hoặc cổ phiếu. Giá chấp hành: Chỉ giá tài sản đặt lệnh khi giao dịch. Dùng để so sánh với giá hết hạn. Thời gian hết hạn: Người giao dịch lựa chọn ngày. Và thời gian hết hạn của quyền chọn đầu tư.
Giá hết hạn: Là giá dựa theo dữ liệu mà nhà cung cấp GGBinary cung cấp giá hết hạn của tài sản nào đó.
Quyền chọn giá ngoài (Giá ảo): Giá thị trưởng của tài sản đang giao dịch hoặc kết túc giao dịch là thua lỗ. Quyền chọn giá trong (Giá thực): Giá thị trường của tài sản đang giao dịch hoặc kết thúc giao dịch là thắng lãi.  Thị trường đầu cơ tăng giá: Nhà đầu tư tin rằng giá thị trường sẽ tăng.  Giá thị trường: Nhà cung cấp dữ liệu cung cấp giá thị trường của tài sản nào đó.
Xu hướng thị trường: Người giao dịch dự đoán sự thay đổi hướng giá của tài sản, tăng hay là giảm.
Số tiền đầu tư: Chỉ tổng số tiền mà người giao dịch dùng cho đầu tư quyền chọn tăng hoặc quyền chọn giảm. Tỷ lệ lãi suất: Trước khi giao dịch tỉ lệ lãi suất cố định được hiện thị cho người giao dịch biết trước, Ggbinary có lãi suất cố định cao gấp 10 lần. Lệnh tăng/giảm: Khi thực hiện giao dịch. Nhà đầu tư có 2 sự lựa chọn lệnh tăng hoặc lệnh giảm, không cần lo lắng mức độ tăng giảm khác. Đặt lệnh lên: Người giao dịch cho rằng giá thị trường khi hết hạn của tài sản sẽ cao hơn giá thị trường khi đặt lệnh.
Đặt lệnh xuống: Người giao dịch cho rằng giá thị trường khi hết hạn của tài sản sẽ thấp hơn giá thị trường khi đặt lệnh.
Tài khoản giao dịch: Là tài khoản mà người đầu tư dùng để giao dịch. Và có thể xem được tất cả các lịch sử đã đầu tư. Vốn đầu tư tài khoản: Là tổng số tiền vốn đầu tư của tài khoản giao dịch. Tiền nạp: Là tiền vốn đầu tư của người giao dịch dùng cho đặt lệnh. Tỷ giá ngoại tệ: Là tỉ giá giữa hai tiền tệ mà tại đó một đồng tiền này sẽ được trao đổi cho một đồng tiền khác.
Quyền chọn khoảng: Người đầu tư dự đoán giá hết hạn của tài sản sẽ trong phạm vi giá cụ thể.
Giá đặt lệnh: Là giá của tài sản mà người đầu tư đặt lệch khi giao dịch. Kết thúc giao dịch trước: Đây là chức năng giao dịch mà Ggbinary cung cấp cho phép người đầu tư kết thúc giao dịch. Trước một quãng thời gian nhất định (thông thường là 3 phút sau khi đầu tư đến 5-10 phút trước khi quyền chọn hết hạn). Nếu kết thúc giao dịch trước thời hạn. Quyền chọn là giá trong (giá thực) thì người đầu tư cũng có thể thu được lãi suất tương ứng.

Cách kiếm tiền từ quyền chọn nhị phân.

Xem tin tài chính mỗi ngày.

Hướng dẫn giao dịch tại đây.