Chứng Khoán

Phân tích VNINDEX ngày 09/05

VNINDEX 09/05/2018

Xu hướng giảm trên đồ thị H1 đã bị phá vỡ khi giá đóng cửa trên 1054. Tuy nhiên lực bán đã tăng mạnh vào cuối phiên ngày sau một sóng tăng mạnh trong những ngày vừa qua. Khả năng đây là tín hiệu của một sóng giảm ngắn hạn về vùng điều chỉnh 1020-1036. Trụ vũng tại đây và tăng vượt được ngưỡng 1070 thì xu hướng tăng trên đồ thị H1 được xác nhận. Mục tiêu tiếp theo là 1080 /1120. Vùng điều chỉnh 1020-1036 bị phá vỡ thì mốc tiếp theo là vùng đáy cũ 1003-1010. Dừng hết trạng thái mua khi chỉ số giảm về đây.

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG

0933555270