Kiến thức cơ bản

Phân Tích Cơ Bản Trong Đầu Tư Tài Chính

Phân tích cơ bản là việc nghiên cứu tổng quan kinh tế, tài chính chính trị và các yếu tố khác đại diện và định lượng các vấn đề kinh tế và có thể ảnh hưởng đến các giao dịch tài chính. Các yếu tố vĩ mô và yếu tố sức khỏe kinh tế của một quốc gia giúp cho nhà đầu tư xác định được biến động tương lai trong thị trường tài chính.

Mỗi ngày, nhiều thông báo kinh tế và chính trị được công bố có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các thị trường, bao gồm thị trường quyền chọn nhị phân, forex, cổ phiếu, vàng…. Do đó, điều quan trọng là các nhà giao dịch hiểu cách diễn giải thông tin và đưa ra các nhận định thị trường chính xác nhằm đầu tư đạt hiệu quả nhất.

Chính Sách Kinh Tế ở Các Nước Riêng Lẻ

Các chính sách kinh tế liên quan đến việc quốc gia chi phối giao dịch, ngân sách và phân bổ tiền tệ thế nào. Đây là lý do tại sao các phiên họp để thông qua ngân sách tại nghị viện trên khắp thế giới rất quan trọng đối với các cá nhân đang mong muốn đầu tư vào tiền tệ của quốc gia. Nếu ngân sách được cân nhắc kỹ, giao dịch sẽ được thúc đẩy và tình trạng kinh tế được cải thiện, khi đó giá trị của tiền tệsẽtăng lên. Nếu vì bất kỳ lý do nào, việc phân bổ tài sản và chính sách kinh tế được phản ánh trong ngân sách ít thỏa đáng hơn thì tiền tệ phải sẽ chịu tác động.

Thâm Hụt và Thặng Dư

Các quốc gia với tiền tệ mạnh trên thị trường ngoại hối là những quốc gia ít bị thâm hụt, nghĩa là họ nằm trong vị thế tốt để giao dịch và cho các quốc gia khác vay nợ.

Xu Hướng Thương Mại và Các Mức Độ

Nếu một quốc gia tham gia tích cực vào hoạt động giao dịch thìsẽcó nhu cầu lớn đối với tiền tệ của họ, do đó điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả cặp tiền tệ có liên quan với nó. Số lượng lớn giao dịch cũng chỉ ra khả năng cạnh tranh của thị trường, không chỉ đối với tiền tệ, mà còn đối với hàng hóa và cổ phiếu. Các sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến xu hướng giao dịch, bao gồm cung và cầu trong giao dịch toàn cầu.

Lạm Phát

Lạm phát làm giảm giá trị của đồng tiền và tỉ giá lạm phát cần phải hợp lý vì nó xảy ra ở hầu hết các quốc gia.

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG

0933555270