Chứng Khoán

Những sự kiện toàn cầu nào ảnh hưởng đến thị trường forex

Thị trường ngoại hối là một thị trường toàn cầu và liên kết với nhau, các sự kiện từ mọi nơi trên thế giới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá hối đoái và các giá trị tiền tệ. Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về một số sự kiện toàn cầu điển hình thường xảy ra và cách chúng có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.

Sự kiện chính trị

Bầu cử – một sự kiện phổ biến ở hầu hết mọi quốc gia – có thể có tác động lớn đến đồng tiền của một quốc gia. Các Trader có thể xem các cuộc bầu cử như là một dịp bất ổn trong chính trị tương đương với sự biến động lớn hơn về giá trị của đồng tiền của một quốc gia. Trong hầu hết các trường hợp, những người tham gia forex sẽ theo dõi, thăm dò, xem tin tức trước cuộc bầu cử để hiểu được những gì công chúng mong đợi.

Một sự thay đổi trong chính phủ thường có nghĩa là một sự thay đổi trong hệ tư tưởng cho các công dân của đất nước. Thay đổi người lãnh đạo đất nước thường có nghĩa là thay đổi cách tiếp cận khác với chính sách tiền tệ hoặc tài chính, những động lực thay đổi khiến giá trị tiền tệ thay đổi.

Ngoài ra, mỗi đảng chính trị thường đã được đặc trưng bởi phong cách cầm quyền của họ, người lãnh đạo chính là người đại diện cho đảng chính trị đó. Ví dụ như khi Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ lên cầm quyền thì những người đầu tư lâu năm có thể biết được giá trị tiền tệ sẽ tăng hay giảm vì đã biết rõ phong cách của các Đảng.

Một số tình huống chính trị khác như bê bối tham nhũng, bê bối tình dục hoặc các cuộc biểu tình, đình công…các sự kiện như vậy đều chứng tỏ việc bất ổn chính trị cũng có thể gây ra việc “dậy sóng” cho thị trường tiền tệ.

Thảm họa thiên nhiên

Thiên tai có thể là thảm họa cho một quốc gia. Các thảm họa như động đất, lũ lụt, lốc xoáy và bão gây hại cho công dân, tinh thần và cơ sở hạ tầng của một quốc gia. Ngoài ra, những thảm họa như vậy cũng sẽ có tác động tiêu cực đến đồng tiền của một quốc gia. Sự mất mát cuộc sống, thiệt hại cho các nhà máy lớn và các trung tâm phân phối, thiên tai chắc chắn là tin xấu cho một loại tiền tệ.

Thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại cơ sở hạ tầng là mối quan tâm chính do cơ sở hạ tầng cơ bản là xương sống của bất kỳ nền kinh tế nào và phá vỡ cơ sở hạ tầng đó có thể hạn chế nghiêm trọng sản lượng kinh tế của một khu vực. Hơn nữa, các chi phí nhằm tái xây dựng lại sau thảm họa sẽ được lấy từ ngân sách chính phủ.

Thêm vào đó là sự sụt giảm chi tiêu của người tiêu dùng do họ phải ưu tiên cho tu sửa nhà cửa và sự mất niềm tin của người tiêu dùng, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể bị suy yếu bởi thảm họa thiên nhiên.

Chiến tranh

Chúng ta không nói về một cuộc chiến tiền tệ và cũng không nói về các nước đang cố gắng giảm giá trị tiền tệ của họ để hỗ trợ nền kinh tế trong nước xuất khẩu toàn cầu. Chúng ta đang thảo luận về tác động của một cuộc chiến vật lý và nó thường không đẹp. Giống như một thảm họa tự nhiên, tác động của chiến tranh là tàn bạo.

Nếu như thiên tai gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng. Thì chiến tranh gây thiệt hại ở diện rộng hơn rất nhiều, có khi gây ra cả biểu tình, bạo động chính trị trong nước. Những nỗ lực tái thiết sau chiến tranh thường phải đi mượn tiền từ các nước khác với lãi suất cao và những điều khoản rất ràng buộc, gây tổn thất thêm cho đất nước đã chịu đựng chiến tranh và giờ đây phải chịu đựng cả sức ép kinh tế, lãi suất. Chắc chắn là không tốt cho đồng tiền của đất nước.

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG

0933555270