Thông Tin Ngoại Hối

Mạng lưới Ethereum lại quá tải. Nghi ngờ bị tấn công spam?

Mạng Ethereum một lần nữa lại trải qua những gì có vẻ giống như một cuộc tấn công spam. Một địa chỉ duy nhất đang gửi và nhận các giao dịch, tiêu thụ tới 24,85% lượng phí gas dựa trên dữ liệu từ Ethereum Gas Station.

Đây là giá trị cao điểm trong những giờ đầu vào ngày thứ ba UTC, và sau đó các giao dịch bắt đầu giảm dần việc sử dụng gas.

Mặc dù trong quá khứ các hoạt động làm xáo trộn mạng lưới đến từ các đợt airdrop hoặc các giao dịch liên quan đến dự án khác, nhưng lần này, việc sử dụng trông giống như spam hoàn toàn, cũng được phản ánh trong các nhận xét trên Etherscan.

Mạng Ethereum đang có mức giao dịch tương đối cao trong 24 giờ qua, mặc dù vẫn dưới 700.000. Giá cho các giao dịch nhanh được nâng lên một chút, mặc dù chi phí an toàn cho một giao dịch vẫn là 0,017 USD. Tuy nhiên, trong trường hợp ai đó muốn có giao dịch nhanh hơn thì chi phí có thể cao hơn.

Trong trường hợp di chuyển một khoản tiền khoảng 150.000 ETH, với số tiền là 0,02 ETH, chi phí ước tính của cuộc tấn công hôm nay là khoảng 20.000 USD. Cho đến nay, không có gợi ý nào về việc ai là tổ chức đã quyết định spam mạng bằng các giao dịch tốn nhiều gas.

Ngay cả các ứng dụng được sử dụng tốt nhất hiếm khi vượt quá 20% mức sử dụng gas của mạng lưới. Các tắc nghẽn lớn nhất đã xảy ra trong quá trình phân phối token và ICO.

Có lẽ không chỉ mình mạng Ethereum quá tải

Sự quá tải của Ethereum không phải là vấn đề mạng duy nhất trong thế giới của tài sản kỹ thuật số và Blockchain.

EOS Blockchain, được coi như một sự thay thế khả thi đối với Ethereum, cũng có thể đang trải qua sự quá tải giao dịch cố ý.

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG

0933555270