0933555270

Chứng Khoán

Lịch sự kiện kinh tế ngày 8/8

Đấu Giá Kỳ Phiếu

00:00 USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm

04:30 AUD Bài Phát Biểu của Bullock, Trợ Lý Thống Đốc RBA

06:01 GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 7) -9% -1% -1%

06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh

06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 6)

10:00 CNY Hàng Hóa Xuất Khẩu Trung Quốc (Năm trên năm)

10:00 CNY Hàng Hóa Nhập Khẩu Trung Quốc (Năm trên năm)

10:00 CNY Cán Cân Mậu Dịch Trung Quốc (USD)

15:00 EUR Báo Cáo Hàng Tháng của ECB

19:00 BRL Brazilian CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 7)

19:00 BRL CPI Brazil (Năm trên năm) (Tháng 7)

19:00 BRL Brazilian IPCA Inflation Index SA (Tháng trên tháng) (Tháng 7)

19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu

19:30 CAD Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 6)

 

Cách kiếm tiền từ quyền chọn nhị phân.

Xem tin tài chính mỗi ngày.

Hướng dẫn giao dịch tại đây.