0933555270

Đầu tư tài chính

Lịch sự kiện kinh tế ngày 5/8

Môi Trường Tiêu Dùng

07:30 JPY Services PMI (Tháng 7)

12:45 CHF Môi Trường Tiêu Dùng của SECO (Quý 3)

13:30 CHF Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 6)

14:15 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Tây Ban Nha (Tháng 7)

14:45 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Italy (Tháng 7)

14:50 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 7).

14:55 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 7)

15:00 EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 7)

15:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 7) 15:30 GBP Composite PMI (Tháng 7)

15:30 GBP Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 7)

20:45 USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 7)

20:45 USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 7)

21:00 USD Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 7)

21:00 USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 7)

Cách kiếm tiền từ quyền chọn nhị phân.

Xem tin tài chính mỗi ngày.

Hướng dẫn giao dịch tại đây.