0933555270

Đầu tư tài chính

Lịch sự kiện kinh tế ngày 15/7

GDP Trung Quốc
Một số sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến kết quả giao dịch ngày 15/7 ———————————————— 09:00 CNY Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 6)
09:00 CNY GDP Trung Quốc (Quý trên quý) (Quý 2)
09:00 CNY GDP Trung Quốc (Năm trên năm) (Quý 2)
09:00 CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 6)
09:00 CNY Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Trung Quốc
09:00 CNY Cuộc Họp Báo của Cục Thống Kê Quốc Gia Trung Quốc
12:30 GBP Investing.com GBP/USD Index
12:30 USD Investing.com Gold Index
12:30 USD Investing.com S&P 500 Index
12:30 CAD Investing.com USD/CAD Index
12:30 CHF Investing.com USD/CHF Index
12:30 AUD Investing.com AUD/USD Index
12:30 JPY Investing.com USD/JPY Index
12:30 NZD Investing.com NZD/USD Index
12:30 EUR Investing.com EUR/USD Index
13:30 CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
18:30 BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 7)

Cách kiếm tiền từ quyền chọn nhị phân.

Xem tin tài chính mỗi ngày.

Hướng dẫn giao dịch tại đây.