0933555270

Đầu tư tài chính

LỊCH SỰ KIỆN KINH TẾ NGÀY 12/7

Một số sự kiện kinh tế quan trọng diễn ra vào ngày 12/7 ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của Trader ————————————————– 00:30 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC 01:00 USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 6) -8.0B -6.4B -208.0B 04:00 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC 05:30 NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 6) 11:30 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 5) 14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 6) 14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 6) 15:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA 15:30 GBP Bài Phát Biểu của Vlieghe, Thành Viên MPC 16:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 5) 19:00 INR CPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 6) 19:30 USD PPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 6) 0.2% 0.2% 19:30 USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 6) ————————————————–

Cách kiếm tiền từ quyền chọn nhị phân.

Xem tin tài chính mỗi ngày.

Hướng dẫn giao dịch tại đây.