0933555270

Video Binary Option

Hướng dẫn giao dịch căn bản tại GGbinary

Hướng dẫn giao dịch căn bản tại GGbinary.

Quyền chọn nhị phân là gì?

Hướng dẫn điểm vào lệnh giao dịch GGbinary từ MT4

Các Bước Tiến Hành Như Sau : 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoảng cá nhân

Bước 2: Đưa chuột về “Sàn giao dịch” → Bấm “Trade Easy”

TRADE EASY

Bước 1: Chọn sản phẩm hàng hóa để giao dịch tại GGbinary

* Các loại tiền tệ (Currencies): Các cặp tiền tệ như USD/EUR, USD/JPY, USD/AUD v.v…

* Tiền ảo (Crypto): Ví dụ như Bitcoin

* Cổ phần (Stock): Cổ phiếu

* Hàng hóa (Commodities): Vàng, bạc, xăng, dầu v.v…

* Bảng chú dẫn (Indices):

* Phương thức và cách thức giao dịch của các sản phẩm hàng hóa là như nhau.

Bước 2: Bấm “Các loại tiền tệ” → Chọn cặp tiền muốn giao dịch (dưới khung) hoặc bấm vào tiềm kiếm và đánh cặp tiền muốn giao dịch

Bước 3: Bấm đổi từ “Cao/Thấp” sang “60 giây”

Bước 4: Làm lệnh giao dịch tại GGbinary

* Nếu muốn chọn lệnh cao thì bấm CALL (Bán) – Nên canh giá thấp nhất của cây nến đang chạy và bấm giao dịch

* Nếu muốn chọn lệnh thấp thì bấm PUT (Mua) – Nên canh giá cao nhất của cây nến đang chạy và bấm giao dịch

→ Thay đổi số tiền đầu tư (số tiền muốn giao dịch) → Bấm “Giao dịch”

Lưu ý:  Nên đợi thời gian của cây nến đang chạy trước khi kết thúc từ 3-7 giây hẵn bấm giao dịch thì thời gian kết thúc giao dịch sẽ ngắn hơn. Vì khi bấm giao dịch, 60 giây sẽ được cộng thêm vào thời gian nến đang chạy. Ví dụ như thời gian của cây nến còn lại 37 giây và bạn bấm giao dịch thì thời gian kết thúc 1 lệnh sẽ thành 1 phút 37 giây (01:37)

Sau khi bấm “Giao dịch” sẽ hiện lên bảng VỊ TRÍ CỦA TÔI kế bên trong đó sẽ hiển thị:

Số tiền bạn đã đầu tư và bên dưới là số tiền đặt lệnh Thời hạn giao dịch còn lại Mã số giao dịch – Mã số này sẽ được lưu vào nhật ký giao dịch vĩng viễn trong trang trang tâm cá nhân. Vùng sinh lời – Nếu như thời hạn giao dịch kết thúc mà lệnh giao dịch trong vùng sinh lời thì tài khoản của bạn sẽ được chuyển trả bằng với số tiền hiển thị ở mục này. Số tiền này bao gồm tiền gốc đầu tư ($5) + tiền xuất chi Vùng thua lỗ – Nếu như thời hạn giao dịch kết thúc mà lệnh giao dịch trong vùng thu lỗ thì bạn sẽ bị mất trắng số tiền đã đầu tư Giá hiện hành – Hiển thị mức giá hiện tại cho bạn biết mình đang thắng hay lỗ

3 lệnh Bán lại – Gấp đôi – Đầu tư đảm bảo Hedge sử dụng khi:

Cả 3 tính năng trên đều dử dụng để bảo toàn vốn và chỉ được sử dụng trước khi thời thời gian giao dịch kết thúc 30 phút

(1) Bán lại

Tính năng bán lại cho phép bạn đóng giao dịch trước khi thời hạn giao dịch kết thúc. Bạn có thể dùng tính năng này khi bạn đang trong vùng thua lỗ và bạn cảm thấy nến không có dấu hiệu chuyển hướng như bạn dự đoán; thay vì bạn sẽ bị mất hoàn toàn số tiền bạn đã đầu tư thì bạn chỉ bị mất 1 phần thôi.

Lưu ý:

* Nếu khi đang ở dùng sinh lời nhưng chênh lệnh giá không nhiều thì đừng nên bán lại. Vì khi chênh lậnh không nhiều bán ra sẻ bị lỗ

* Nếu chênh lệnh nhiều thì khi bán lại tiền xuất chi sẽ không bằng với tiền xuất chi ban đầu. Ví dụ như tiền xuất chia ban đầu là 75% thì khi bán bán lại tiền xuát chi sẽ <75%

(2) Gấp đôi

Tính năng gấp đôi cho phép bạn đầu tư thêm 1 giao dịch cùng chiều với giao dịch ban đầu (Call→Call; Put → Put). Nên sử dụng khi nến đi đúng vời dự đoán của bạn và có xu hướng

Lưu ý khi giao dịch tại GGbinary

Thời gian kết thúc giao dịch cùng 1 lúc Số tiền đã đầu tư cho lệnh gấp đôi bằng với số tiền lệnh đầu. Như trong hình lệnh đầu là $5 khi đặt lệnh gấp đôi bạn đã đầu tư thêm $5 nữa, và tổng số tiền đã đầu tư là $10 Giá tiền của mỗi lệnh khác nhau – Giá tiền được mặc định ngay thời điểm bấm giao dịch

(3) Đầu tư đảm bảo Hedge

Tính năng đầu tư đảm bảm Hedge cho phép bạn đầu tư thêm 1 giao dịch ngược chiều với giao dịch ban đầu (Call→Put ; Put→Call). Nên sử dụng khi nến đi ngược lại với dự đoán

Lưu ý:

* Thời gian kết thúc giao dịch cùng 1 lúc

* Số tiền đã đầu tư cho lệnh Hedge bằng với số tiền lệnh đầu. Như trong hình lệnh đầu là $5 khi đặt lệnh Hedge bạn đã đầu tư thêm $5 nữa, và tổng số tiền đã đầu tư là $10

* Giá tiền của mỗi lệnh khác nhau – Giá tiền được mặc định ngay thời điểm bấm giao dịch.

Đăng ký hướng dẫn tại đây.