Giao Dịch Ngoại Hối

Giao dịch ngoại hối hoán đổi (swap transaction)

Giao dịch ngoại hối hoán đổi là gì?

Giao dịch ngoại hối hoán đổi là hay còn gọi là giao dịch hoán đổi ngoại tệ là loại hình giao dịch đồng thời mua và bán một loại ngoại tệ vào hai thời điểm khác nhau với tỷ giá xác định tại thời điểm hợp đồng được ký kết. Nói cách khác, người mua sẽ nhận một loại tiền tệ trong một khoản thời gian nhất định, khi thời gian này hết hạn, người mua sẽ nhận lại lượng tiền tệ gốc.

Các hình thức của giao dịch ngoại hối hoán đổi

Mua giao ngay ngoại tệ đồng thời bán cùng lượng đã mua cho cùng một ngân hàng trên thị trường kỳ hạn (swap- in). Đầu tư trái phiếu chính phủ nước ngoài là một hình thức swap-in Bán giao ngay và mua kỳ hạn cùng một lượng ngoại tệ cho cùng một ngân hàng (swap out). Vay ngoại tệ là một hình thức swap out.

Đặc điểm hợp đồng giao dịch ngoại hối hoán đổi

Mua vào và bán ra cùng một loại ngoại tệ trong cùng thời điểm, cùng số lượng Tỷ giá khác nhau, được xác định vào thời điểm giao kết hợp hợp đồng Ngày giá trị mua vào và bán ra phải khác nhau Giao dịch trên thị trường OTC và không có quy định chuẩn Khách hàng phải có hạn mức tín dụng với ngân hàng khi tham gia giao dịch

Lợi ích của giao dịch ngoại hối hoán đổi

Đây là một công cụ hiệu quả đối với những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng một loại tiền tệ khác trong một thời gian mà không muốn gặp rủi ro về tỷ giá Phòng ngừa được rủi ro biến động lãi suất Cân bằng thu chi ngoại tệ và giảm chi phí vốn vay Có thể hưởng lãi từ chênh lệch lãi suất

Cách xác định tỷ giá trong hợp đồng giao dịch ngoại hối hoán đổi

Tỷ giá hoán đổi = Tỷ giá kỳ hạn – Tỷ giá giao ngay = Điểm kỳ hạn

Tìm hiểu nhiều thông tin hữu ích hơn tại G+/GGBinary.

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG

0933555270