Đầu tư tài chính

Giá chứng khoán được xác định như thế nào?

Giá của các loại chứng khoán khi xuất hiện trên mặt báo được xác định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu các thức xác lập giá chứng khoán trên thị trường tập trung và thị trường phi tập trung OTC.

Giá trên thị trường tập trung

Thị trường tập trung giao dịch chứng khoán tại một địa điểm là sàn tập trung. Tại đó, nguyên tắc giao dịch của giá thị trường của một loại cổ phiếu dựa trên tỉ lệ mua và bán. Nếu tỉ lệ đó không được cân bằng, những thành viên chỉ định của sàn sẽ vào cuộc và mua bán trên tài khoản riêng của họ đến một mức độ nhất định đủ để duy trì trật tự thị trường.

Giá trên thị trường phi tập trung

Tại thị trường phi tập trung, những nhà môi giới sẽ dựa trên nhu cầu của khách hàng của họ mà liên lạc với một công ty môi giới mà giữ vai trò một người tạo lập thị trường cho một loại chứng khoán cố định và đàm phán sao cho có lợi nhất. Hoa hồng cho nhà môi giới sẽ được thêm vào mức giá giao dịch hoặc trừ vào giá bán trước khi đến với mức giá thực tế đối với khách hàng.

Có những trường hợp, công ty môi giới của khách hàng sẽ thực hiện như một người đàm phán thực sự (dealers) trong cả việc bán chứng khoán từ kho riêng do họ dự trữ hoặc mua chứng khoán từ các khách hàng. Trong trường hợp đó, nhà môi giới kiếm lời từ việc mua và bán chứng khoán nhưng không được thu hoa hồng. Thay vào đó, một dấu tăng sẽ được thêm vào giá khi khách hàng mua và một dấu giảm sẽ bị trừ đi từ giá khi khách hàng bán chứng khoán.

Giá bid và giá ask

Một cổ phiếu được định giá theo 2 định nghĩa bid và ask. Bid là giá mà thị trường hay những người tạo lập thị trường sẵn lòng mua chúng từ bạn. Tương tự, Ask là giá mà thị trường hay chính xác hơn là những nhà tạo lập thị trường sẵn lòng bán cho bạn. Không ngạc nhiên khi giá ask bao giờ cũng cao hơn giá bid. Khoảng chênh lệch giữa 2 mức giá trên gọi là spread. Khoảng này càng lớn thì mức lợi nhuận của người tạo lập càng cao và chi phí của người đầu tư càng lớn. Những chứng khoán thường xuyên được giao dịch thường có khoảng spread này hẹp và những chứng khoán ít giao dịch thường có khoảng spread rộng hơn.

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG

0933555270