0933555270

Uncategorized

Cùng điểm qua một số sự kiện kinh tế đáng lưu ý ngày 6/8

sự kiện kinh tế

00:30 USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC

05:45 NZD Thay Đổi Việc Làm (Quý trên quý) (Quý 2)

05:45 NZD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Quý 2)

06:01 GBP Giám Sát Doanh Số Bán Lẻ của BRC (Năm trên năm) (Tháng 7)

06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Năm trên năm) (Tháng 6)

06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng trên tháng) (Tháng 6)

08:30 AUD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 6)

10:00 NZD Kỳ Vọng Lạm Phát (Quý trên quý)

11:30 AUD Bản Công Bố Lãi Suất của RBA

13:00 EUR Đơn Hàng Nhà Máy của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 6)

18:00 BRL Biên Bản Họp Copom của BCB

21:00 USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 6)

23:00 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC

 

Cách kiếm tiền từ quyền chọn nhị phân.

Xem tin tài chính mỗi ngày.

Hướng dẫn giao dịch tại đây.