Giao Dịch Ngoại Hối

Coinbase đang tìm cách ra mắt ETF tiền điện tử với sự trợ giúp của BlackRock từ phố Wall

Coinbase đang tìm cách để tạo ra một quỹ giao dịch tiền điện tử (ETF) với sự giúp đỡ của công ty quản lý quỹ đầu tư khổng lồ BlackRock từ phố Wall, theo một Business Insider báo cáo 06 tháng chín.

Coinbase đã được báo cáo là “tổ chức các cuộc hội thoại” với nhóm làm việc của BlackRock, Business Insider báo cáo, trích dẫn “nguồn quen thuộc với vấn đề này”. Trong khi đó, báo cáo nói rằng “vẫn chưa rõ liệu các cuộc đàm phán là một lần hay một phần của các cuộc hội thoại đang diễn ra giữa Coinbase và BlackRock“.

Đầu tháng 8, Coinbase đã thông báo rằng công ty sẽ giảm phí quản lý hàng năm của Quỹ Chỉ số “cho tất cả các nhà đầu tư mới và hiện tại” từ 2 còn 1%. Coinbase cho rằng động thái này nhằm mục đích “giới thiệu một danh mục mới của các nhà đầu tư tổ chức vào không gian tiền điện tử”.

Vào ngày 22 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ) đã từ chối đơn xin chín ETF. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 8, cơ quan này đã đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ xem xét lại quyết định của tất cả chín ETF, mặc dù vẫn chưa công bố thời hạn.

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG

0933555270