Giao Dịch Ngoại Hối

Canada ban hành dự thảo chính thức về các quy định cho sàn giao dịch tiền mã hóa

Các chính sách này không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng theo dự thảo, Canada tin rằng việc thực hiện các quy định này sẽ có tác động tích cực đến danh tiếng quốc tế của đất nước.

Chính phủ Canada đã ban hành một dự thảo chính thức về các quy định mới cho các sàn giao dịch tiền mã hóa và xử lý thanh toán.

Theo dự thảo, các quy định mới tìm cách giải quyết một số thiếu sót, mà Lực lượng hành động tài chính (FATF) nêu ra sau khi đánh giá trong năm 2015-2016, cụ thể là tăng cường chế độ tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của Canada (AML / ATF).

Các quy định mới sẽ xử lý các sàn giao dịch tiền mã hóa và xử lý thanh toán như các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB), yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa phải báo cáo lại các giao dịch lớn cho các nhà quản lý, cụ thể là những giao dịch trên 10.000 CAD ( khoảng 7.700 USD ) và ngưỡng xác minh danh tính (KYC) mới tại các sàn giao dịch là 1.000 CAD (khoảng 770 USD).

Dự thảo cũng bao gồm một phân tích lợi ích chi phí, cho thấy các quy định sẽ có giá khoảng 61 triệu CAD (47 triệu USD Mỹ) trong 10 năm tới.

Francis Pouliot, người đồng sáng lập công ty tư vấn blockchain tại Montreal, Catallaxy , đã tweet câu trả lời của ông cho dự thảo này:

“Bản ghi giao dịch tiền tệ lớn” có nghĩa là các sàn giao dịch tiền mã hóa được yêu cầu là phải lưu giữ lại chi tiết của mọi giao dịch trên 10.000 USD, và báo cáo lại cho các nhà quản lý.Điều này sẽ vô cùng khó khăn, tôi sẽ phản đối điều này.”

FATF là một tổ chức liên chính phủ phát triển các chính sách chống rửa tiền.Các chính sách này không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng theo dự thảo, Canada tin rằng việc thực hiện các quy định này sẽ có tác động tích cực đến danh tiếng quốc tế của đất nước.

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG

0933555270