Giao dịch thành công

Các nhà phát triển Ethereum nhất trí giảm phần thưởng đào block từ 3 về 2 ETH, hoãn “bom độ khó”

Các nhà phát triển Ethereum Core đã đưa ra quyết định trong cuộc họp định kỳ vào ngày 31/08 là sẽ tiếp tục trì hoãn cập nhật “bom độ khó”, đồng thời nhất trí giảm phần thưởng đào block từ 3 về còn 2 ETH.

“Bom độ khó” Ethereum

Một trong những mục tiêu chiến lược của Ethereum Foundation nằm ở việc tích hợp cơ chế đồng thuận mới, mang tên Proof-of-Stake (PoS). Tuy nhiên, để có hiện thực hoá nó, các nhà phát triển đã đưa ra giải pháp mang tên “Bom độ khó – Difficulty Bomb”.

“Bom độ khó” của Ethereum dùng để chỉ sự thay đổi theo thời gian của thuật toán đào tiền (thay vì theo năng lực khai thác của mạng lưới – hash power) mà thợ đào cần phải giải trước khi được thưởng Ethereum. Khi thuật toán ngày càng trở nên phức tạp hơn, thợ đào sẽ phải vất vả hơn trong quá trình đào block, từ đó làm giảm đáng kể năng suất khai thác block trên Blockchain Ethereum.

Và theo như phiên họp mới nhất, các nhà phát triển Ethereum đã quyết định trì hoãn cập nhật trên vào đến tận 12 tháng sau lần hard fork Constantinople vào cuối tháng 10 tới, vốn được thiết kế để giúp quá trình chuyển đổi từ cơ chế Proof-of-Work (PoW) hiện tại của ETH sang PoS diễn ra suôn sẻ hơn.

Phần thưởng đào block từ 3 giảm về còn 2 ETH

Hồi tuần trước, các nhà phát triển đã đưa ra 3 phương án để “bom độ khó” tác động lên phần thưởng đào block. Cụ thể, EIP-958 sẽ giảm phần thưởng đào block về 1 ETH, EIP-1234 giảm về 2 ETH, trong khi EIP-1295 sẽ giữ nguyên mức 3 ETH của hiện tại như sẽ thay đổi những yếu tố khác như cơ cấu khuyến khích của PoW.

Kết quả là đội ngũ Ethereum Core đã nhất trí chấp nhận kịch bản EIP-1234. Về chi tiết thì nó đề xuất hoãn “bom độ khó” đến 12 tháng sau, còn bắt đầu giảm phần thưởng block ngay từ hark fork Constantinople này. Biên bản tóm tắt cuộc họp viết:

“Bắt đầu từ `CNSTNTNPL_FORK_BLKNUM`, client sẽ tính toán độ khó thuật toán đào dựa trên số block giả, thể hiện bom độ khó đã được chỉnh lại trễ hơn 5 triệu block so với những gì đã được đề ra trong đợt fork Homestead. Chưa hết, phần thưởng đào block sẽ giảm về mức cơ sở mới là 2 ETH, các mức phụ cũng được điều chỉnh theo tính từ đó.”

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG

0933555270