Forex

Các chỉ báo giao dịch trên Ggbinary

Ggbinary: GIAO DỊCH BÊN TRADE CÓ CÁC ĐƯỜNG PHÂN TÍCH HỖ TRỢ ĐỂ BẠN CÓ THỂ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ CHÍNH XÁC HƠN

Hướng dẫn giao dịch cơ bản tại Ggbinary

Đào tạo giao dịch BO (P1)

 

Ggbinary

Sàn Ggbinary cò 4 đường hỗ trợ phân tích: SMA, RSI, Bolinger Bands và MACD thường được dùng để hỗ trợ khi bạn đánh lệnh / giao dịch thời giang dài hạn như 1 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 1 tháng hoặc 6 tháng (thời hạn giao dịch tối đa của sàn Ggbinary).

SMA

– Đường SMA (còn gọi là đường MA) là một đường trung bình dựa trên giá đóng cửa và là một công cụ trong phân tích kỹ thuật chứng khoán rất phổ biến và được nhiều người tin dùng nên độ tin cậy rất cao.

RSI

(Ralative Strength Index) – là đường đo sức mạnh tương đối của xu hướng.

Chỉ số RSI dùng để đo sức mạnh hoặc độ yếu tương đối của một loại chứng khoán khi nó tự so sánh với chính nó trong một khoảng thời gian nhất định (thường dùng là 14 ngày).

RSI là một công cụ đo dao động (oscillator) có biên trên và biên dưới dao động 0-100. Đường 50 ở giữa, là một dấu hiệu nhận biết chứng khoán sắp tăng giá hay giảm giá.

Bolinger Bands

– Là cặp dãi, một nằm trên (upper band) và một nằm dưới (lower band) dùng để phân tích kỹ thuật cổ phiếu hoặc thị trường. Sự lên xuống của hai dãi này được tính toán trên cơ sở độ lệch từ sự lên xuống của đường giá.

Hai dãi này tự động mở ra khi độ biến động tăng lên (lúc thị trường lên hoặc xuống mạnh) và hẹp lại khi độ biến động ít lại (lúc thị trường sideways hoặc giao dịch trong biên độ thấp). Bollinger bands giúp xác định đỉnh chữ M và đáy chữ W và giúp xác định độ mạnh của xu hướng.

Lưu ý: Nếu như xu hướng phá đỉnh hoặc đáy thì sẽ xuất hiện thêm dãy mới và dãy đó sẽ tạo với dãy trên/dưới của cặp dãy ban đầu thành 1 cặp dãy mới. Ví dụ như trên hình cặp dãy 1-2 là cặp ban đầu và nếu như xu hướng phá đỉnh của dãy 2 thì sẽ xuất hiện thêm dãy 3; và dãy 2-3 sẽ thành 1 cặp dãy mới.

MACD

(Moving Average Converenge-Divergenge) – Là một công cụ phân tích phổ biến và đáng tin cậy. Đường MACD có giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0 và MACD = 0 là đường trung tính. Khi đường MACD cắt lên đường trung tính (MACD>0) thì xu hướng tăng (tính hiệu mua) và khi đường MACD cắt xuống đường trung tính (MACD<0) thì xu hướng giảm (tính hiệu bán).

Hướng dẫn giao dịch tại đây.

0933555270