0933555270

Uncategorized

Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự trong Forex

Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự - Support and Resistant Có 2 dạng : Giao dịch khi giá bật lại; giao dịch khi giá phá vỡ Giao dịch khi giá bật lại - Bounce Phương pháp này sẽ dựa trên việc giá bật lại sau khi chạm hỗ...
1 2 3 160
Trang 1/160